ZORUNLU ENERJI KIMLIK BELGESI

EKB; binanın asgari olarak enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren  belgedir.

50 m2 ve üzeri kapalı alanı bulunan ve 2 yıldan uzun süre kullanılması planlanan tüm bina, daire ve işyeri sahiplerinin Enerji Kimlik Belgelerini almaları  gerekmektedir

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatı (inşaat izni) almış binalar; Enerji  Kimlik Belgeleri düzenlenmemiş ise ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesi  alamazlar. Enerji Kimlik Belgesinin düzenlenmesi zorunludur.

1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı (inşaat izni) almış binaların ilgili yasa gereğince Enerji Kimlik Belgelerini almaları gerekmektedir. Enerji Kimlik Belgelerini almayan bina, daire ve işyeri sahiplerinin; alım, satım ve kiralama işlemlerini gerçekleştirmek için Enerji Kimlik Belgelerini almaları zorunludur.

Yasanın Yürürlüğe Girme Tarihi :
1 Ocak 2011
Eski Binalar için Enerji Kimlik Belgesinin
son düzenlenme tarihi:
1 Ocak 2020
Enerji Kimlik Belgesi kaç yıl geçerlidir ?
10 Yıl Geçerlidir.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” na bağlı çıkartılan, 28 Nisan 2017 tarihli 30051 sayılı resmi gazete ilanı ile güncellenmiş “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”nin 25. maddesinin 15. fıkrasına göre “Binalar
veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde
enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.” Binaların, konutların ve iş yerlerinin alım, satım ve kiralama işlerinin gerçekleştirilmesinde, kredi işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesinin ibrazı ilgili
yönetmeliğe göre
zorunlu tutulmaktadır.

UZMAN ÇÖZÜMLER

Enerji Kimlik Belgesi'nde Kaliteli Hizmet

Uygun Fiyat

Uygun Fiyat

System Solar Power Enerji Sistemlerine başvurarak binanızın ve işyerlerinizin  Enerji Kimlik Belgelerini uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.

Mühendislik ve Kalite

Mühendislik ve Kalite

Enerji sektöründe uzman mühendis kadromuz binanızın mimari projesini, elektrik ve mekanik tesisat projesini inceleyerek binanızın enerji tüketimini ve sınıfını  profesyonel bir çalışmayla BEP-TR 2 sistemine kaydeder.

Güvenilir Hizmet

Güvenilir Hizmet

Enerji Kimlik Belgenizi edindikten sonra üzerindeki referans numarası ile bütün kamu kuruluşları ve bankalar tarafından belgenizin geçerliliği doğrulanabilir.