Hakkımızda

Enerjiye ve Sürdürülebilir Bir Dünya'ya olan Tutku.

Hakkımızda

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Artan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacı karşılayabilecek yatırımların sürekli olarak gerçekleştirilmesi, enerji sektöründe gerekli altyapıya sahip, iş bitirici kurumlara olan ihtiyacı arttırmıştır. Artan enerji talebini karşılayacak yatırımları yönetebilecek, yatırımcının ihtiyacını karşılayabilecek bilgi ve alt yapıya sahip kurumsal yapımız ile modern çözümler sunmaktayız.

System Solar Power Enerji Sistemleri, enerji kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanıldığı enerji sistemlerini modern teknoloji ve mühendislik bilgisi ile harmanlayarak hem Türkiye hem de Dünya için kalkınmayı sağlayacak yatırımlara öncülük etmek ister. Enerji sektöründe dışa bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacı ve şevkiyle kurulmuştur.

Misyonumuz; enerji sektöründe yenilikçi ve kaliteli işler yaparak sektörde rol almak isteyen tüm paydaşlarına modern mühendislik bilgisi ile profesyonel danışmanlık ve çözümler sunarak kaliteli sistemlerin hayata geçmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz; enerji sektöründe yaptığı çalışmalar ve çözümler ile global ölçekte öncü bir kuruluş olmaktır.

25

Tarımsal Sulama Santrali

1

Güneş Enerji Santrali

6

Off-Grid Santral

12

Ay

Gerçekleştirilen Proje Odakları

  • Güneş Enerji Santrali
  • Tarımsal Sulama Santrali
  • Off-Grid Santral

Enerji kaynaklarının verimli, sürdürülebilir, çevre dostu, kaliteli kullanımını temiz ve yenilikçi teknolojilerle birleştirecek enerji sistemleri tasarımları ve Ar-Ge çalışmaları yaparak ulusal ölçekte enerji problemlerine çözüm getirmeyi amaçlamaktadır. Yaptığı çalışmalarla sektörde ve toplumda enerjinin doğru kullanımı konusunda gerekli bilinci geliştirmeyi hedeflemektedir.

Enerji Sistemleri Mühendisiliği

Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir ?

Dünya üzerinde var olan tüm enerji kaynaklarının kullanılabilir hale getirilene kadar veri toplama, hesaplama, projelendirme ve tasarlama, benzetimler gerçekleştirme, raporlama, uygulama, kalite ve denetim süreçlerinde yer alan ve enerji üreten sistemlerin verimini arttırma ve işletme maliyetlerini düşürme yollarını arayan; tüm bunları yaparken de çevresel etkileri de göz önünde bulunduran enerji uzmanı kişidir.

ELEKTRİK Mühendisliği 60%
MAKİNE Mühendisliği 60%
KİMYA Mühendisliği 40%
FİZİK Mühendisliği 50%
KONTROL VE OTOMASYON 40%
Ekonomi ve İşletme 30%

Çözüm Ekibi

Teknik ve Ticari Takımımız

Hayri Özkorkmaz
Hayri Özkorkmaz
Genel Müdür - Enerji Sistemleri Mühendisi
Serhat Erdinç
Serhat Erdinç
Teknik Ofis Mühendisi - Enerji Sistemleri Mühendisi
Eren SOYLU
Eren SOYLU
Teknik Ofis Mühendisi - Enerji Sistemleri Mühendisi